Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Phan Chu Trinh, Phú Yên – Đề 2

Đề thi thử THPT Phan Chu Trinh, Phú Yên – Đề 2

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Phan Chu Trinh, Phú Yên – Đề 2 là đề thi được ra theo cấu trúc thi THPT Quốc gia 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được Soanbai123.com sưu tầm và giới thiệu tới các bạn bài trắc nghiệm này giúp các bạn tự luyện tập và củng cố kiến thức hiệu quả.

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Hà Trung, Thanh Hóa – Đề 2

Câu 1.

Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM nt với MB. Biết đoạn AM gồm R nt với C và MB có cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở r. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều u = U√2cosωt (v). Biết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý có đáp án, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu MB lớn gấp n = √3 điện áp hai đầu AM. Hệ số công suất của đoạn mạch có giá trị là

Câu 2.

Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây?

Câu 3.

Sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thì

Câu 4.

Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1 mH và tụ điện có điện dung C = 0,1 μF. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc

Đề thi thử THPT Phan Chu Trinh, Phú Yên - Đề 2

Đề thi thử THPT Phan Chu Trinh, Phú Yên – Đề 2

Câu 5.

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc?

Câu 6.
Quang phổ vạch phát xạ được phát ra do:
Câu 7.
Trong thí nghiệm I-âng nếu tăng đồng thời khoảng cách giữa hai khe và khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát lên 2 lần thì khoảng vân sẽ:
Câu 8.
Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng: khoảng cách hai khe S1S là 2 mm, khoảng cách từ S1S2 đến màn là 3 m, bước sóng ánh sáng là 0,5 µm. Tại M có toạ độ xM = 3 mm là vị trí
Câu 9.
Trong hiện tượng giao thoa ánh sáng, cho a = 0,2 mm, D =1 m. Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng nằm trong khoảng 0,4 µm – 0,75 µm. Tại điểm N cách vân sáng trung tâm 2,7 cm có số vân sáng của những ánh sáng đơn sắc nằm trùng ở đó là:
Câu 10.
Pin quang điện là nguồn điện, trong đó
Câu 11.
Theo thuyết lượng từ ánh sáng thì năng lượng của
Câu 12.
Khi tăng hiệu điện thế của một ống tia X lên n lần (n >1), thì bước sóng cực tiểu của tia X mà ống phát ra giảm một lượng Δλ. Hiệu điện thế ban đầu của ống là:
Câu 13.
Nguồn sáng X có công suất P1 phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 400nm. Nguồn sáng Y có công suất P2 phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 = 600nm. Trong cùng một khoảng thời gian, tỉ số giữa số phôtôn mà nguồn sáng X phát ra so với số phôtôn mà nguồn sáng Y phát ra là 5/4. Tỉ số P1/P2 bằng:
Câu 14.
Khi chiếu chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,4 µm vào bề mặt một tấm kim loại thì động năng đầu cực đại của êlectron bật ra là 9,9375.10-20 J. Khi chiếu chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng λ2 thì động năng đầu cực đại của êlectron bật ra là 26,5.10-20 J. Hỏi khi chiếu chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng λ3 = (λ1 + λ2)/2 thì động năng đầu cực đại của êlectron bật ra bằng:
Câu 15.
Năng lượng liên kết riêng của một hạt nhân
Câu 16.
Hãy chọn câu đúng. Trong quá trình phóng xạ của một số chất, số hạt nhân phóng xạ

Đề thi thử THPT Phan Chu Trinh, Phú Yên – Đề 2

Câu 17.
Một chất phóng xạ có chu kì bán ra T. Sau thời gian t = 3T kể từ thời điển ban đầu, tỉ số giữa số hạt nhân bị phân rã thành hạt nhân của nguyên tố khác với số hạt nhân của chất phóng xạ còn lại
Câu 18.
Một lượng chất phóng xạ sau 12 năm thì còn lại 1/16 khối lượng ban đầu của nó. Chu kì bán rã của chất đó là
Câu 19.
Phương trình:Đề thi THPTQG môn Vật lý là một phản ứng phân hạch của Urani 235. Biết khối lượng hạt nhân: mU = 234,99 u; mMo = 94,88 u; mLa = 138,87 u; mn = 1,0087u. Cho năng suất toả nhiệt của xăng là 46.106 J/kg. Khối lượng xăng cần dùng để có thể toả năng lượng tương đương với 1 gam U phân hạch?
Câu 20.
Phát biểu nào sau đây là sai? Công suất hao phí trên đường dây tải điện phụ thuộc vào

Đáp án:

 1. C
 2. A
 3. A
 4. C
 5. B
 6. A
 7. D
 8. B
 9. B
 10. B
 11. C
 12. B
 13. D
 14. D
 15. C
 16. D
 17. A
 18. A
 19. D
 20. D

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Phan Chu Trinh, Phú Yên – Đề 2