Đề thi thử THPT Quốc gia của khối Chuyên – Trường đại học Khoa học Huế

Người ra đề và giải chi tiết : Thạc sĩ Phạm Thị Phương Anh. Giáo viên giảng dạy môn Sinh tại khối chuyên Trung học phổ thông – Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế.

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia của khối Chuyên – Trường đại học Khoa học Huế