Đề thi thử môn Lý trường THPT chuyên Quốc Học – Thừa Thiên Huế lần 1 – 2018

Hôm nay, BQT gửi đến các bạn sĩ tử “Đề thi thử môn Lý trường THPT chuyên Quốc Học – Thừa Thiên Huế lần 1 – 2018”, một trong ba ngôi trường lâu đời nhất tại Việt Nam.

Đề thi thử môn Lý trường THPT chuyên Quốc Học – Thừa Thiên Huế lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Lý trường THPT chuyên Quốc Học – Thừa Thiên Huế lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Lý trường THPT chuyên Quốc Học – Thừa Thiên Huế lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Lý trường THPT chuyên Quốc Học – Thừa Thiên Huế lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Lý trường THPT chuyên Quốc Học – Thừa Thiên Huế lần 1 – 2018

Thảo luận cho bài: Đề thi thử môn Lý trường THPT chuyên Quốc Học – Thừa Thiên Huế lần 1 – 2018