Chương V: Tia X là gì? Tia Rơnghen, tính chất của tia X

Chương V: Tia X là gì? Tia Rơnghen, tính chất của tia X

Chương V: Bài tập tán sắc ánh sáng

Tia X có bản chất là sóng điện từ. Tia X là bức xạ phát ra khi chùm tia electron đập vào vật rắn. Tia X do nhà vật lý học người Đức Rơn-ghen (Röntgen) tìm ra năm 1895.

Chương V: Tia X là gì? Tia Rơnghen, tính chất của tia X

Chương V: Tia X là gì? Tia Rơnghen, tính chất của tia X

Ảnh chụp Tia X một người đang lái máy xúc
Tia X là gì? Tia Rơnghen, tính chất của tia X
1/ Cách tạo ra tia X:
Để tạo ra tia X các nhà vật lý học sử dụng một ống đặc biệt gọi là ống Coolidge (Cu-lít-giơ) đặt theo tên nhà vật lý Coolidge người đã chế tạo chiếc ống Cu-lít-giơ đầu tiên.
Ống Cu-lit-giơ (Coolidge): là một ống thủy tinh bên trong là chân không, gồm một dây nung FF’ bằng vonfam và hai điện cực.
Hình ảnh Ống Cu-lít-giơ (Coolidge)
Tia X là gì? Tia Rơnghen, tính chất của tia X
Hình ảnh ống Cu-lít-giơ (Coolidge) sử dụng trong các máy chụp X quang thông thường
Tia X là gì? Tia Rơnghen, tính chất của tia X
2/ Nguyên tắc hoạt động của của ống Cu-lít-giơ (Coolidge)
Nung nóng dây FF’ bằng dòng điện. Đặt vào giữa anôt và catôt một hiệu điện thế cỡ vài chục kilô Vôn. Các electron bay ra từ dây nung FF’ sẽ chuyển động trong điện trường mạnh giữa anôt và catôt đến đập vào A làm cho A phát ra Tia X.
Tia X là gì? Tia Rơnghen, tính chất của tia X
3/ Bản chất và tính chất của tia X

c/ Ứng dụng của tia X:
Ngoài các công dụng về y học, tia X còn được sử dụng trong công nghiệp để tim khuyết tật trong các vật đúc bằng ki loại và trong các tinh thể; sử dụng trong giao thông để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay, sử dụng trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu cấu trúc của vật rắn.
Camera x-quang ghi lại sự thật bên trong quá trình thu nạp thức ăn của chú chuột hamster đáng yêu

Thảo luận cho bài: Chương V: Tia X là gì? Tia Rơnghen, tính chất của tia X