Chương II: Sóng dừng là gì? điều kiện có sóng dừng trên dây

Sóng dừng là gì? điều kiện có sóng dừng trên dây

Sóng dừng là sóng cơ có các nút sóng và bụng sóng cố định trong không gian. Sóng dừng được tạo ra từ sự giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ.

Sóng dừng là gì? điều kiện có sóng dừng trên dây
Hình ảnh 1 bó sóng, các điểm đứng yên không dao động (nút sóng), những điểm dao động với biên độ cực đại (bụng sóng) của sóng dừng trên một sợi dây​
Sóng dừng là gì? điều kiện có sóng dừng trên dây

Sóng dừng là gì? điều kiện có sóng dừng trên dây

Video về sóng dừng với hai đầu dây cố định
1/ Sự phản xạ của sóng:
Phản xạ của sóng trên vật cản cố định: khi phản xạ trên vật cản cố định, sóng phản xạ luôn luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

Phản xạ của sóng trên vật cản tự do: khi phản xạ trên vật cản cố định, sóng phản xạ luôn luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.
Sóng dừng là gì? điều kiện có sóng dừng trên dâySóng phản xạ trên vật cản tự do, sóng tới và sóng phản xạ cùng pha với nhau
Sóng dừng đối với sợi dây có hai đầu cố định
Sóng dừng là gì? điều kiện có sóng dừng trên dây

Sóng lan truyền từ điểm P đến điểm M đi qua M đến Q gặp vật cản cố định sẽ tạo ra sóng phản xạ dao động ngược pha với sóng tới. Sóng tới là liên tục => sóng phản xạ cũng liên tục cùng tần số, cùng biên độ nhưng ngược pha => khi sóng tới và sóng phản xạ gặp nhau sẽ giao thoa với nhau => tạo ra các bó sóng với các điểm dao động với biên độ cực đại gọi là bụng sóng, những điểm dao động cực tiểu gọi là nút sóng. Tùy vào tần số dao động khác nhau mà ta có thể tạo được nhiều bó sóng dừng trên dây.​
Sóng dừng là gì? điều kiện có sóng dừng trên dây
Hình ảnh sóng dừng đối với dây có hai đầu cố định​

Sóng dừng đối với sợi dây có một đầu cố định một đầu tự do
Sóng dừng là gì? điều kiện có sóng dừng trên dây
Lập luận tương tự ta cũng thu được kết quả như trên
Sóng dừng là gì? điều kiện có sóng dừng trên dây
Hình ảnh sóng dừng đối với dây có một đầu cố định một đầu tự do

Thảo luận cho bài: Chương II: Sóng dừng là gì? điều kiện có sóng dừng trên dây