Chương II: Lực đàn hồi của lò xo, Định luật Húc

Chương II: Lực đàn hồi của lò xo, Định luật Húc

Chương II: Lực ma sát trượt, lực ma sát nghỉ, lực ma sát lăn

Lực đàn hồi là lực xuất hiện khi một vật bị biến dạng đàn hồi, có xu hướng chống lại nguyên nhân gây ra biến dạng đàn hồi.

1/ Lực đàn hồi

Chương II: Lực đàn hồi của lò xo, Định luật Húc

Chương II: Lực đàn hồi của lò xo, Định luật Húc

Một số ví dụ về biến dạng đàn hồi.

Lò xo bị biến dạng đàn hồi nén, lực đàn hồi xuất hiện có xu hướng kéo giãn lò xo trở lại hình dạng ban đầu
Lực đàn hồi của lò xo, Định luật Húc
một loại vật liệu chịu biến dạng đàn hồi uốn cong, lực đàn hồi có xu hướng lấy lại hình dạng ban đầu cho vật​

Khi lực tác dụng vào vật quá lớn vật mất khả năng khôi phục lại hình dạng ban đầu ta nói lực tác dụng vượt qua giới hạn đàn hồi của vật liệu.

2/ Lực đàn hồi của lò xo:
Một lò xo treo thẳng đứng khối lượng không đáng kể, chiều dài ban đầu của lò xo khi chưa biến dạng là lo; Treo vào lò xo một vật nặng có khối lượng m khi đó chiều dài của lò xo là l. Độ biến dạng của lò xo là Δl=l – lo
Lực đàn hồi của lò xo, Định luật Húc
Treo thêm các quả nặng có khối lượng giống nhau người ta nhận thấy rằng ứng với vật có khối lượng m lò xo biến dạng một đoạn là Δl; khi khối lượng của vật treo là 2m thì lò xo biến dạng một đoạn là 2Δl …
Gia tốc trọng trường là không đổi, lực tác dụng vào lò xo là trọng lực P=mg, theo định luật III Newton ta có Fđh=P => độ lớn của lực đàn hồi tỉ lệ thuận với độ biến dạng Δl của lò xo. Tiến hành thí nghiệm tương tự với trường hợp lò xo bị nén.

3/ Lực đàn hồi của sợi dây (lực căng dây)
Lực đàn hồi của lò xo, Định luật Húc

Cầu brooklyn được xây dựng nhờ cáp treo, lực căng của dây treo tác dụng vào trụ cầu và thân cầu giúp giữ thăng bằng cho cầu​

4/ Ứng dụng của lực đàn hồi:
Sử dụng lò xo làm bộ phận chính của lực kế đo độ lớn của lực tác dụng, cân lò xo đo trọng lượng của một vật.

Thảo luận cho bài: Chương II: Lực đàn hồi của lò xo, Định luật Húc