Chương I: Đại lượng vật lý đo lường cơ bản, ý nghĩa của đơn vị vật lý cơ bản (Bài 1)

 Đại lượng vật lý đo lường cơ bản, ý nghĩa của đơn vị vật lý cơ bản

Chương I: Chuyển động cơ, chất điểm, thời gian, hệ qui chiếu (Bài 2)

Lý thuyết:

Vật lý là môn khoa học của tự nhiên, các đại lượng trong tự nhiên được đo lường bằng các đại lượng vật lý, mỗi đại lượng vật lý đo lường có một đơn vị riêng.

Các đại lượng vật lý đo lường cơ bản được cơ quan đo lường quốc tế định nghĩa và thống nhất sử dụng trên toàn thế giới gọi tắt là hệ đơn vị đo lường SI.
1/ Đại lượng vật lý đo lường khối lượng: kilogam (kg)

 Đại lượng vật lý đo lường cơ bản, ý nghĩa của đơn vị vật lý cơ bản 

 Đại lượng vật lý đo lường cơ bản, ý nghĩa của đơn vị vật lý cơ bản 

Bạn béo này nặng hay nhẹ? khối lượng của bạn ấy là bao nhiêu kg

Đại lượng đo lường vật lý dùng để xác định xem một vật nặng hay nhẹ được gọi là khối lượng, đơn vị chuẩn của khối lượng là kilogam viết gọn là kg.

Thảo luận cho bài: Chương I: Đại lượng vật lý đo lường cơ bản, ý nghĩa của đơn vị vật lý cơ bản (Bài 1)