Chiến Dịch Việt Bắc Thu Đông 1947 ( Ôn thi lịch sử Việt Nam)

Chiến Dịch Việt Bắc Thu Đông 1947 ( Ôn thi lịch sử Việt Nam)
Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu:
3. Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947.
3.1. Bối cảnh.
Sau khi chiếm được các đô thị và một số tuyến đường giao thông quan trọng, thực dân Pháp bắt đầu gặp khó khăn do chiến tranh kéo dài và thiếu quân.
Tháng 03/1947, Chính phủ Pháp triệu hồi Đắc-giăng-li-ơ và cử Bô-léc sang làm Cao ủy Pháp ở Đông Dương. Bô – léc đã đưa ra kế hoạch như sau:
– Xúc tiến việc thành lập chính quyền bù nhìn Bảo Đại.
– Chuẩn bị tấn công vào căn cứ Việt Bắc để:
+ Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta.
+ Tiêu diệt phần lớn chủ lực của ta.
+ Khoá chặt biên giới Việt – Trung.
Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống Mĩ cứu nước

Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống Mĩ cứu nước

– Sau khi giành thắng lợi, Pháp sẽ đẩy mạnh thành lập chính quyền bù nhìn trên toàn quốc và kết thúc chiến tranh.
Bác Hồ cùng các chiến sĩ cách mạng tại căn cứ địa Việt Bắc.
3.2. Diễn biến.
Ngày 7/10/1947, Pháp huy động 12.000 quân và hầu hết máy bay hiện có ở Đông Dương tấn công lên Việt Bắc:
+ Một bộ phận nhảy dù xuống Bắc Cạn, Chợ Mới.
+ Một binh đoàn bộ binh tấn công từ Lạng Sơn lên Cao Bằng, sau đó chia một bộ phận theo đường số 3 xuống Bắc Cạn.
Ngày 9/10/1947, binh đoàn hỗn hợp bộ binh và lính thủy đánh bộ từ Hà Nội ngược sông Hồng, sông Lô lên Tuyên Quang, bao vây Việt Bắc từ phía Tây.
Pháp dự định sẽ khép hai gọng kìm này lại tại Đài Thị.
Ngày 15/10/1947, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp”:
+ Ở Bắc Cạn, ta bao vây tập kích quân nhảy dù của Pháp.
+ Ở sông Lô, ta phục kích địch ở Đoan Hùng, Khe Lau, Khoan Bộ, bắn chìm nhiều tàu chiến và canô của chúng.
+ Trên đường số 4, ta tập kích mạnh quân pháp và giành thắng lợi lớn ở đèo Bông Lau, cắt đôi đường số 4.
Đồng thời với cuộc phản công ở Việt Bắc, quân dân cả nước đã đấu tranh chính trị, vũ trang hưởng ứng, buộc Pháp phải phân tán lực lượng để đối phó.
Sau hơn 2 tháng chiến đấu, ngày 19/12/1947, đại bộ phận quân Pháp đã rút khỏi Việt Bắc.
3.3. Kết quả và ý nghĩa.
Ta đã đánh bại cuộc tấn công căn cứ Việt Bắc của thực dân Pháp, loại khỏi vòng chiến 6.000 tên địch, bắn hạ 16 máy bay, 11 tàu chiến và ca nô…
Căn cứ địa Việt Bắc được giữ vững, cơ quan đầu não của ta được bảo vệ an toàn.
Chiến thắng Việt Bắc đã đánh bại hoàn toàn kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp, buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.
Thực dân Pháp tuy vẫn kiểm soát được tuyến biên giới Lạng Sơn – Cao Bằng – Bắc Cạn nhưng đã không đạt được mục tiêu chiến lược đề ra.

Thảo luận cho bài: Chiến Dịch Việt Bắc Thu Đông 1947 ( Ôn thi lịch sử Việt Nam)