Cảm thụ văn bản Treo Biển, Lợn cưới áo mới

I – NỘI DUNG KIẾN THỨC

1. Khái niệm truyện cười

2. Văn bản “Treo biển”

– Tạo tiếng cười vui vẻ.

– Phê phán nhẹ nhàng những người thiếu chủ kiến khi làm việc.

3.Văn bản “Lợn cưới áo mới”

– Phê phán những người có tính khoe của.

II – LUYỆN TẬP SGK

Bài 1: (Trang 125)

– Có thể lược bỏ một số yếu tố trong bốn yếu tố của tấm biển.

– Lý lẽ phải phù hợp.

– Có thể làm lại biển bằng cách vẽ hình những con cá và đề một số chữ phù hợp.

-> Bài học về cách dùng từ; từ dùng phải có nghĩa, có lượng thông tin cần thiết, không dùng từ thừa. Từ trong biển quảng cáo phải ngắn gọn, rõ ràng, đáp ứng được mục đích nội dung quảng cáo.

III – BÀI TẬP BỔ SUNG

Bài 1: (Trang 45 SBT). Đặc điểm thể loại truyện cười

– Loại truyện kể về những hiện tượng đáng cười trong cuộc sống (là những hiện tượngcó tính chất ngược đời, lố bịch, trái tự nhiên, thể hiện ở hành vi, cử chỉ, lời nói của người nào đó).

– Mục đích mua vui hoặc phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội.

– Điều kiện để cười:

+ Khách quan: Phải có hiện tượng đáng cười.

+ Chủ quan:Ta phải phát hiện ra hiện tượng đáng cười.

Bài 2: (Trang 46 SBT)

Ở đây/  có/  bán/ cá/ tươi

Từ ghép  ĐT/ĐT/DT/TT

Thảo luận cho bài: Cảm thụ văn bản Treo Biển, Lợn cưới áo mới