Cảm thụ Em bé thông minh

A. YÊU CẦU:

– HS củng cố kiến thức về văn bản “Em bé thông minh”

– Làm BT nhận biết cảm thụ.

B. HƯỚNG DẪN HỌC BÀI

HS đóng vai em bé kể lại những thử thách mà em phải vượt qua.

 

 

Nhận xét các lần thử thách.

Em thích nhất lần thử thách nào? Vì sao?

 

 

 

Nêu ý nghĩa của truyện

 

 

 

HS thi ra câu đố.

 

Bài 1: Thử thách 4 lần

– Trả lời viên quan có nhiệm vụ đi tìm người tài.

– Vua thử cậu bé bằng cách đố cả làng.

– Vua trực tiếp hỏi cậu bé.

– Cậu bé gở đến thế bí cho cả triều đình.

Bài 2: Các câu đó ngày càng khó

Lần thứ 4 vì:

– Câu đố không chỉ thử tài mà còn có quan hệ chính trị, ngoại giao.

– Cả triều đình không ai giải được.

– Em bé dễ dàng giải được.

Bài 3:

Ý nghĩa truyện

– Đề cao trí thông minh.

– Tạo tiếng cười vui vẻ.

Bài 4:

– Con quạ khát nước nó muốn uống nước trong một cái bình nhưng cổ bình cao quá.

Nó làm như thế nào để uống được nước.

Thảo luận cho bài: Cảm thụ Em bé thông minh