Soạn bài xưng hô trong hội thoại

Soạn bài xưng hô trong hội thoại Soạn bài cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp I. Phần bài học Câu 1. Trong tiếng Việt có nhiều từ ngữ dùng để xưng hô như : tôi, cậu,...