Soạn bài: Nỗi oán của người phòng khuê

Soạn bài Nỗi oán của người phòng khuê Thơ Đường có nhiều kiệt tác về đề tài chiến tranh. Tuy không nói trực tiếp đến sự tàn khốc của chiến tranh, nhưng từ nỗi sầu biệt hận của người thiếu...