Soạn bài: Ông Đồ

Soạn bài Ông Đồ của Vũ Đình Liên Ông đồ là tấm lòng hoài thương về một thân phận, một lớp người, một phong tục, một thời đại dần lùi xa vào dĩ vẵng đã được Vũ Đình Liên...

Cảm nhận về khổ thơ cuối bài thơ Ông đồ

Cảm nhận về khổ thơ cuối bài thơ Ông đồ Nghệ thuật đặc sắc trong bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên Bài làm   Ở khổ cuối cùng, nhà thơ đọng lại một thời điểm: Năm nay...