Soạn bài Vượt thác của Võ Quảng

Đề bài: Soạn bài Vượt thác của Võ Quảng văn 6 Bài làm: I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả –    Võ Quảng (1920 – 2007) –    Quê: Quảng Nam –    Bản thân là một nhà văn chuyên viết...