Tóm tắt truyện Vợ nhặt – Kim Lân

        Tóm tắt truyện Vợ nhặt – Kim Lân Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Tóm tắt truyện Vợ chồng A Phủ – Tô Hoài Giữa lúc xóm ngụ cư xơ xác, tiêu điều...

Phân tích tác phẩm Vợ Nhặt của Kim Lân

Phân tích tác phẩm Vợ Nhặt của Kim Lân Phân tích tác phẩm Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi Đề bài: Phân tích tác phẩm Vợ Nhặt của Kim Lân. Bài làm Kim Lân tên khai...

Soạn bài Vợ Nhặt của Kim Lân

Soạn bài Vợ Nhặt của Kim Lân Soạn bài rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Tình huống truyện Tình huống truyện được gói gọn trong nhan đề của tác phẩm...

Soạn bài: Vợ Nhặt của Kim Lân

Đề bài: Soạn bài Vợ Nhặt của Kim Lân lớp 12 I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả –    Kim Lân (1920 – 2007), tên khai sinh là Nguyễn Văn Tài –    Quê : Phù Lưu – Tân Hồng...