Hướng dẫn soạn bài: vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

Soạn bài vĩnh biệt Cửu Trùng Đài Nguyễn Huy Tưởng đã gợi những suy tư sâu sắc về mối quan hệ giữa người nghệ sĩ với hoạt động sáng tạo nghệ thuật và hiện thực đời sống của nhân...

Soạn bài Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài ( Trích kịch “Vũ Như Tô” của Nguyễn Huy Tưởng) Nguyễn Huy Tưởng đã gợi những suy tư sâu sắc về mối quan hệ giữa người nghệ sĩ với hoạt động sáng tạo nghệ thuật...