Hướng dẫn soạn bài: Viết bản tin

Hướng dẫn soạn bài: Viết bản tin Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Hướng dẫn soạn bài: Tổng quan văn học Việt Nam I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Khái niệm Bản tin là đơn vị cơ...

Soạn bài luyện tập viết bản tin

Soạn bài luyện tập viết bản tin Soạn bài cha con nghĩa nặng- Hồ Biểu Chánh ( mẫu 2 ) Bài tập 1. Đây là tin thường với dung lượng trung bình, vừa đủ để nêu lên một thông...

Luyện tập viết Bản tin

Luyện tập viết Bản tin Mời các em học sinh tham khảo thêm: Soạn bài Khởi ngữ Bài tập 1 Đây là tin thường với dung lượng trung bình, vừa đủ để nêu lên một thông tin : Việt...

Hướng dẫn viết Bản Tin

Hướng dẫn viết Bản Tin Mời các em học sinh tham khảo thêm: Soạn bài: Xin lập khoa luật I. Mục tiêu cần đạt. Kiến thức : Nắm được yêu cầu về nội dung, hình thức của bản tin và...