Soạn bài viếng lăng bác

Soạn bài viếng lăng bác của Viễn Phương Phân tích truyện ngắn Cố Hương của Lỗ Tấn I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Cả bài thơ là niềm xúc động thiêng liêng, thành kính, lòng biết ơn...