Soạn bài: Viếng lăng Bác

Viếng lăng Bác của Viễn Phương Cảm xúc bao trùm trong toàn bài thơ là niềm xúc động thiêng liêng thành kính, lòng biết ơn và tự hào pha lẫn nỗi xót đau khi tác giả từ miền Nam ra...