Viên Mai bàn về thơ

Hướng dẫn tìm hiểu Viên Mai bàn về thơ (Trích “Tuỳ Viên thi thoại”) Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Hiền tài là nguyên khí của Quốc Gia I – GỢI DẪN Thể loại Thi thoại là loại...