Viết thư khuyên nhủ bạn em về việc học văn

Viết thư khuyên nhủ bạn em về việc học văn Phân tích tác phẩm Độc Tiểu Thanh Kí của Nguyễn Du Đề bài: Bạn em chỉ say mê học Toán mà chưa chú ý đến học Văn. Em hãy...

Viết thư cho bạn góp ý về việc học văn

Viết thư cho bạn góp ý về việc học văn Phân tích truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng Đề bài: Bạn em say mê học Toán nhưng lại chưa thích học Văn. Em hãy góp ý...