Hướng dẫn soạn bài: văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu I. KIẾN THỨC  CƠ BẢN 1. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc được Nguyễn Đình Chiểu viết để tưởng nhớ công ơn của những người nông dân đã anh...

Soạn bài văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc( mẫu 2 )

Soạn bài văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc Soạn bài chiếu cầu hiền I. Bố cục tác phẩm Câu 1 – 2 (lung khởi): khái quát bối cảnh thời đại và khẳng định cái chết bất tử của người...

Đọc hiểu bài: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu I – GỢI DẪN Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc 1. Nguyễn Đình Chiểu (xem bài Lẽ ghét thương ). 2. Thời xưa, khi tế lễ trời đất, núi sông...

Soạn bài: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu Bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc được xem là một áng văn chương xuất sắc không phải chỉ của riêng Nguyễn Đình Chiểu mà còn là...