Tả con ngựa mà em được nhìn thấy

Đề bài: Em hãy viết bài văn tả con ngựa mà em được nhìn thấy. Bài làm: Phố em có bác Thuận làm nghề đánh xe ngựa. Đám trẻ con trai chúng em rất mê con Xích Long, chiều...

Tả một bức chân dung mà em nhìn thấy

Đề bài: Em thường gặp (trong nhà, trên đường đi học, ở trường hoặc trong sách giáo khoa…) những bức tranh đẹp vẽ chân dung một người. Hãy miêu tả một bức tranh như thế. Cố gắng để những ai...

Tả cây đa làng em

Đề bài: Em hãy viết một bài văn tả cây đa làng em. Bài làm: Đầu làng em có một cây đa có lẽ đã vài trăm tuổi. Thân cây lớn lắm ! Rễ đa ngoằn ngoèo như những...

Tả đàn chim bồ câu nhà em nuôi

Đề bài: Nhà em có nuôi một đàn chim bồ câu. Em hãy viết bài văn tả đàn chim bồ câu nhà em nuôi cho các bạn em cùng nghe. Bài làm: Từ ngày về hưu, ông nội em...