Tả người bạn thân nhất của em

Đề bài: Em hãy viết một bài văn miêu tả người bạn thân nhất của em. Bài làm: Trong lớp 7C này em có rất nhiều bạn, nhưng chơi thân nhất vẫn là bạn Thắng. Họ tên đầy đủ...

Tả cô giáo của em khi đang giảng bài trên lớp

Đề bài: Lúc giảng bài trên lớp hình ảnh cô giáo em thật đẹp. Em hãy viết bài văn tả cô giáo của em khi đang giảng bài trên lớp cho mọi người cùng nghe. Bài làm: Cô Thu...

Tả chị gái của em

Đề bài: Trong gia đình em chị gái em là người luôn chăm sóc dạy em làm nhiều việc. Em hãy viết bài văn tả chị gái của em cho mọi người cùng nghe. Bài làm: –    Hà đứng...

Tả em bé đang tuổi tập nói tập đi

Đề bài: Em hãy viết bài văn tả em bé thơ ngây đang tuổi tập đi tập nói. Bài làm: “Cu Khôi ơi! Cố lên nào! Một, hai, ba…! Giỏi lắm, con trai mẹ giỏi lắm!”. Chị Hai sung...