Miêu tả ông hoặc bà của em

Đề bài: Miêu tả ông hoặc bà của em. Bài làm Cả nhà em ai cũng quý bà. Riêng em lại quý bà hơn. Bà đã ru em bằng những lời ru, những lời ru êm dịu. Một bài...