Soạn bài cách làm bài văn lập luận giải thích

Soạn bài cách làm bài văn lập luận giải thích Soạn bài dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu *    Bước thứ nhất: NHẬN DẠNG ĐỂ GIẢI THÍCH Nếu không cẩn thận, học sinh rất dễ nhầm...