Chứng minh ” Có chí thì nên”

Con người ta ai cũng muốn thành đạt. Nhưng con đường dẫn đến thành công thường quanh co khúc khuỷu và lắm chông gai. Để động viên con người vững chí, bền gan phấn đấu và tin tưởng ở...

Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh I. KIẾN THỨC CƠ BẢN Trong đời sống, chúng ta vẫn thường làm sáng tỏ một việc gì đó cho người khác thấy hoặc làm cho ai đó tin vào nhận định...