Soạn bài văn bản tiếp theo

Soạn bài văn bản tiếp theo Soạn bài Uy-lít-xơ trở về I. Luyện tập. Câu 1. Đọc đoạn văn (Tr.37, SGK) và thực hiện những yêu cầu nêu ở dưới : a. Phân tích tính thống nhất về chủ...

Soạn bài văn bản

Soạn bài văn bản Soạn bài lập dàn ý bài văn tự sự ( mẫu 2 ) I. Gợi ý trả lời câu hỏi 1. Văn bản (1) đề cập đến một kinh nghiệm sống. Văn bản (2) nói...