Soạn bài: Tức cảnh Pác Bó

Soạn bài Tức cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh Tức cảnh Pác Bó giúp chúng ta hiểu thêm về một quãng đời hoạt động của Bác Hồ. Vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, Bác vẫn sống ung dung,...

Soạn bài tức cảnh Pắc Bó

Soạn bài tức cảnh Pắc Bó Soạn bài khi con tu hú Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài thơ thuộc thể thơ tứ tuyệt. Một số bài thơ cùng thể thơ này đã học : Cảnh Khuya,...

Luyện đề Tức cảnh Pác Bó

Luyện đề Tức cảnh Pác Bó Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Luyện đề Ngắm trăng I. Kiến thức cơ bản: 1. Bài thơ được sáng tác vào tháng 2 – 1941, sau 30 năm hoạt động...