Soạn bài tổng kết từ vựng (tiết 3)

Soạn bài tổng kết về từ vựng tiếp theo (tiết 3) Soạn bài Làng – Kim Lân I. Từ tượng hình và từ tượng thanh Câu 1. Ôn lại khái niệm từ tượng thanh và từ tượng hình. Từ...

Soạn bài tổng kết từ vựng (từ đồng nghĩa)

Soạn bài tổng kết từ vựng (từ đồng nghĩa) Soạn bài Thúy Kiều báo ân báo oán I. Từ đồng nghĩa Từ đồng nghĩa là những từ có ý nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau (Một từ nhiều...

Soạn bài tổng kết từ vựng (tiết 5)

Soạn bài tổng kết từ vựng tiếp theo (tiết 3) Kể lại một buổi sinh hoạt lớp ở đó em đã phát biểu ý kiến chứng minh Nam là người bạn tốt Câu 1. Từ « gật gù »...