Phân tích bài thơ tự tình II của Hồ Xuân Hương

Phân tích bài thơ tự tình II của Hồ Xuân Hương Bài thơ thể hiện nỗi buồn, nỗi cô đơn thấm thía của người yêu đời, tràn đầy sức sống nhưng gặp cảnh ngộ éo le, một con người...

Soạn bài tự tình II ( Hồ Xuân Hương )

Soạn bài tự tình II của Hồ Xuân Hương Thân phận lẽ mọn của người phụ nữ trong xã hội phong kiến là một đề tài khá phổ biến trong văn học dân gian và văn học viết thời...