Soạn bài từ láy

Soạn bài từ láy Soạn bài từ hán việt tiếp theo I. Hướng dẫn tìm hiểu câu hỏi phần bài học 1. Các loại từ láy Câu a. Giống nhau: Cả ba từ láy đăm đăm, mếu máo, liêu...

Soạn bài Từ láy

KIẾN THỨC CƠ BẢN 1- Các loại từ láy a) Xem xét hình thức âm thanh của các từ láy (được in đậm) trong các câu dưới đây. So sánh để nhận thấy sự khác nhau về đặc điểm âm thanh giữa các...