Soạn bài từ hán việt (Hướng dẫn 2)

Soạn bài từ hán việt Soạn bài cuộc chia tay của những con búp bê I. Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1. Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt. Câu 1 Nam: phương Nam; quốc: nước; sơn: núi;...

Soạn bài: Từ Hán Việt

KIẾN THỨC CƠ BẢN 1 – Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt a) Trong bài thơ Nam quốc sơn hà, các tiếng Nam, quốc, sơn, hà nghĩa là gì? Trong các tiếng ấy, tiếng nào có thể dùng như một...