Soạn bài truyện kiều ( Nguyễn Du)

Soạn bài truyện kiều ( Nguyễn Du) Soạn bài tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ-Trích Chinh phụ ngâm( mẫu 2) A- GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI, BÀI TẬP I- Hướng dẫn học bài: Bài tập 1-...

Phân tích đoạn trích Chị em Thúy Kiều của Nguyễn Du

Phân tích đoạn trích Chị em Thuý Kiều (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du Bài làm  Phân tích đoạn trích Chị em Thuý Kiều, về mặt nghệ thuật, văn học trung đại – kể cả truyện văn xuôi và truyện thơ...

Phân tích đoạn trích Cảnh ngày xuân của Nguyễn Du

Phân tích đoạn trích Cảnh ngày xuân của Nguyễn Du Phân tích bài Đấu tranh cho một thế giới hoà bình của G.G. Mác-két Bài làm Đây là một đoạn tả cảnh trong khuôn viên một tác phẩm tự...

Soạn bài truyện Kiều lớp 9

Soạn bài truyện Kiều của Nguyễn Du Thuyết minh về cây bút bi I. Kiến thức cơ bản Nguyễn Du là đại thi hào dân tôc, thiên bài văn học, danh nhân văn hóa, nhà nhân đạo chủ nghĩa,...