Soạn bài: “Phú sông Bạch Đằng”

Soạn bài phú sông bạch đằng Bình luận câu tục ngữ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn A- GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI, BÀI TẬP I- Hướng dẫn học bài: Bài tập 1- Nêu vị trí của chiến...