Soạn bài thêm trạng ngữ cho câu

Soạn bài thêm trạng ngữ cho câu Soạn bài tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minhI. ĐẶC ĐIỂM CỦA TRẠNG NGỮ Trạng ngữ Dưới bóng tre xanh… xay nấm thóc.(Thép Mới) a) Xác định trạng ngữ: Dưới...

Soạn bài thêm trạng ngữ cho câu tiếp theo

Soạn bài thêm trạng ngữ cho câu tiếp theo Soạn bài cách làm bài văn lập luận chứng minh I. CÔNG DỤNG CỦA TRẠNG NGỮ 1. Không nên, không thể lược bỏ trạng ngữ trong các câu văn trang...