Soạn bài: Hai chữ nước nhà

Soạn bài: Hai chữ nước nhà Hai chữ nước nhà là những cảm xúc chân thành, mạnh liệt tâm trạng đau thương của nhân vật lịch sử. Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Soạn bài: Nhớ rừng...

Soạn bài hai chữ nước nhà (Hướng dẫn 2)

Soạn bài hai chữ nước nhà của Trần Tuấn Khải Soạn bài vào nhà ngục quảng đông cảm tác I. Đọc –  hiểu văn bản Câu 1. Em có nhận xét gì về giọng điệu đoạn thơ này ? Thể...