Soạn bài thương vợ ( Trần Tế Xương )

Soạn bài thương vợ của Trần Tế Xương I. Tác giả và tác phẩm Soạn bài thương vợ 1. Tác giả Trần Tế Xương (1870 – 1907) thường gọi là Tú Xương, quê ở  làng Vị Xuyên, huyện Mĩ...

Phân tích bài thơ Thương vợ của Trần Tế Xương

Phân tích bài thơ Thương vợ Đề bài: Phân tích bài thơ Thương vợ của Trần Tế xương. Bài làm: Thơ văn Trần Tế Xương gồm hai mảng lớn: trào phúng và trữ tình. Có bài hoàn toàn là đả...

Đọc hiểu bài: Thương vợ

Thương vợ của Trần Tế Xương I – GỢI DẪN 1. Trần Tế Xương (1870 – 1907) thường gọi là Tú Xương, quê ở làng Vị Xuyên, huyện Mĩ Lộc, tỉnh Nam Định. Tú Xương có cá tính sắc...