Soạn bài Mưa của Trần Đăng Khoa

I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài thơ tả cơn mưa ở vùng nông thôn Bắc Bộ vào mùa hè. – 45 dòng đầu : Sắp mưa. – 18 dòng cuối : Mưa. Câu 2. Đây là...

Soạn bài Mưa của Trần Đăng Khoa

I. VỀ TÁC GIẢ Nhà thơ Trần Đăng Khoa sinh năm 1958, nguyên quán: xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; hiện công tác tại Tạp chí Văn nghệ quân...