Tóm tắt tiểu sử nhà văn Nam Cao

Tóm tắt tiểu sử nhà văn Nam Cao (1915 – 1951) Soạn bài luyện tập viết tóm tắt tiểu sử Nam Cao tên khai sinh là Trần Hữu Tri. Ông sinh năm 1915 trong một gia đình nông dân...