Soạn bài: Tôi và chúng ta

Tôi và chúng ta của Lưu quang Vũ Tôi và chúng ta là vở kịch rất nổi tiếng của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Tôi và chúng ta khẳng định không thể có chủ nghĩa tập...

Soạn bài: “Tôi và chúng ta”

SOẠN BÀI TÔI VÀ CHÚNG TA CỦA VŨ TRỌNG PHỤNG (Trích cảnh 3) Soạn bài cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ A. YÊU CẦU – Hiểu phần nào tính cách của các nhân vật liêu...