Soạn bài: Tôi đi học

Soạn bài tôi đi học của Thanh Tịnh Tôi đi học là một trang hồi ức của Thanh Tịnh, kỷ niệm ngày tựu trường thời thơ ấu. Nó khơi gợi tâm hồn, kí ức ngày cắp sách đến trường của...

Thuyết minh truyện ngắn Tôi đi học của Thanh Tịnh

Thuyết minh truyện ngắn Tôi đi học của Thanh Tịnh Soạn bài đập đá ở Côn Lôn Hướng dẫn làm bài _Về nội dung. Truyện ngắn xuất sắc Tôi đi học in trong tập truyện ngắn Quê mẹ xuất...

Phân tích truyện ngắn Tôi đi học của Thanh Tịnh

Phân tích truyện ngắn Tôi đi học của Thanh Tịnh Khi đọc lại những câu: “Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại náo...

Soạn bài Tôi đi học

Soạn bài Tôi đi học Mời các bạn tham khảo thêm bài: Soạn bài Ông Đồ Hướng dẫn Soạn bài Tôi đi học: I. Tìm hiểu chung:  1.Tác giả:  Thanh Tịnh (1911-1988) là bút danh của Trần Văn Ninh,...

Đặc sắc nghệ thuật của truyện ngắn Tôi đi học

Đặc sắc nghệ thuật của truyện ngắn Tôi đi học Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Dòng cảm xúc của nhân vật “tôi” trong truyện ngắn Tôi đi học Hướng dẫn tìm hiểu Đặc sắc nghệ thuật...