Soạn bài: Khi con tu hú

Soạn bài Khi con tu hú của Tố Hữu Khi con tu hú là cảnh thiên nhiên mùa hè mà người tù tưởng tượng ra nhờ sự tác động của tiếng tu hú. Bức tranh thiên nhiên rộn rã...

Soạn bài Việt Bắc của Tố Hữu (phần tác giả)

Soạn bài Việt Bắc của Tố Hữu (phần tác giả) Đoạn thơ là một bức tranh Việt Bắc qua bốn mùa và hàm chứa một nỗi nhớ nhung da diết cũng như biểu lộ tấm lòng chung thủy của...

Soạn bài: Bác ơi của Tố Hữu

Soạn bài Bác ơi của Tố Hữu Soạn bài ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1.  Nỗi đau lớn nhất của đất nước, vũ trụ, cỏ...

Phân tích bài thơ Từ ấy của Tố Hữu (mẫu 2)

Đề bài: Phân tích bài thơ Từ ấy của Tố Hữu Phân tích bài thơ Lai tân của Hồ Chí Minh (mẫu 2) Bài làm  1. Nhiều nhà phê bình văn học đã đặt cho Tố Hữu danh hiệu:...

Soạn bài từ ấy

Soạn bài từ ấy của Tố Hữu Soạn bài thao tác lập luận bác bỏ luyện tập ( tiết 1 ) I. Gợi ý trả lời câu hỏi Câu 1. Tố Hữu đã dùng những hình ảnh nào để...

Soạn bài nhớ đồng

Soạn bài nhớ đồng của Tố Hữu Soạn bài mộ (chiều tối) Câu 1. Cảm hứng của bài thơ được gợi lên bởi tiếng hò dội vào nhà tù. Vì sao tiếng hò lại có sức gợi cảm như...

Phân tích bài thơ Khi con tu hú của Tố Hữu

Phân tích bài thơ Khi con tu hú của Tố Hữu Phân tích bài thơ Tức cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh Đề bài: Phân tích – Bình luận bài thơ Khi con tu hú của Tô Hữu...

Phân tích bài thơ Từ ấy của Tố Hữu (mẫu 1)

Phân tích bài thơ Từ ấy của Tố Hữu (mẫu 1) Giải thích câu tục ngữ Thương người như thể thương thân Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn phân tích bài thơ Từ ấy của Tố Hữu....