Soạn bài: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Bằng những dẫn chứng cụ thể, phong phú, giàu sức thuyết phục trong lịch sử dân tộc và cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược, bài tinh thần yêu nước của...