Soạn văn bài thơ về tiểu đội xe không kính

Soạn văn bài thơ về tiểu đội xe không kính Soạn bài khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1.   a. Điểm khác biệt trong nhan đề bài...

Bài 21: Tiểu đội xe không kính

Tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật Trong bài thơ này, những chiếc xe không kính là một hình ảnh thực, thực đến trần trụi. Tác giả giải thích nguyên nhân cũng rất thực: “Không có kính...