Soạn bài: Tiếng gà trưa

Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh Bài thơ “tiếng gà trưa” của nhà thơ Xuân Quỳnh cho ta thấy được tâm hồn trong sáng và một niềm tin chiến thắng bật diệt của người chiến sĩ chiến đấu vì...