Hướng dẫn soạn bài: tiến sĩ giấy (Nguyễn Khuyến)

Hướng dẫn soạn bài: tiến sĩ giấy (Nguyễn Khuyến) Mời các em học sinh tham khảo thêm: Hướng dẫn soạn bài: khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến) I. KIẾN THỨC CƠ BẢN Tiến sĩ giấy là bài thơ thuộc chùm...

Đọc hiểu bài Tiến sĩ giấy

Tiến sĩ giấy của Nguyễn Khuyến I – GỢI DẪN 1. Nguyễn Khuyến (xem bài Câu cá mùa thu). 2. Tiến sĩ giấy là bài thơ thuộc chùm thơ trào phúng của Nguyễn Khuyến. Sinh ra trong gia đình...