Soạn bài: Thuế máu

Soạn bài: Thuế máu Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Soạn bài: Hội Thoại I. VỀ TÁC PHẨM Văn bản này được trích từ chương I cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp – một tác phẩm chính luận của...

Tìm hiểu văn bản Thuế máu của Nguyễn Ái Quốc

Tìm hiểu văn bản Thuế máu của Nguyễn Ái Quốc Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Phân tích mâu thuẫn trào phúng trong Thuế Máu Hướng dẫn Tìm hiểu văn bản Thuế máu của Nguyễn Ái Quốc:...

Phân tích mâu thuẫn trào phúng trong Thuế Máu

Phân tích mâu thuẫn trào phúng trong Thuế Máu Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Phân tích tác phẩm Thuế máu – Bản án chế độ thực dân Pháp Đề bài: Phân tích mâu thuẫn trào phúng...

Giá trị nhân đạo qua đoạn trích Thuế máu

Giá trị nhân đạo qua đoạn trích Thuế máu Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Soạn bài Khi Con Tu Hú ( số 2) Hướng dẫn làm sáng tỏ Giá trị nhân đạo của chủ tịch Hồ...