Soạn bài thực hành về hàm ý

Soạn bài thực hành về hàm ý Phân tích tính sử thi của truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành I. Hướng dẫn trả lời câu hỏi Câu 1.  a. Câu trả lời của A Phủ thiếu...

Soạn bài thực hành về hàm ý tiếp theo

Soạn bài thực hành về hàm ý tiếp theo Soạn bài số phận con người của M. Sô-lô-khốp Câu 1. a.    Lời bác Phô gái cầu khẩn, van xin, ông lí đã đáp lại bằng hành động nói từ...