Soạn bài: Thư dụ Vương Thông lần nữa

Thư dụ Vương Thông lần nữa của Nguyễn Trãi Thư dụ Vương Thông lần nữa là thư số 35, một trong những bức thư gửi cho Vương Thông. Bấy giờ thành Đông Quan (Hà Nội nay) bị quân ta...